Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

OR MAHARAL

KOČIČÍ POHÁDKY A PŘÍBĚHY

 

 

                             KOČKY  JSOU  TAK TROCHU BYTOSTI "Z  JINÉHO SVĚTA" TAJEMNÉ, OPŘEDENÉ MÝTY A POVĚSTMI, ZBOŽŇOVANÉ I PROKLÍNANÉ, SYMBOLIZUJÍCÍ V JISTÝCH CIVILIZACÍCH PERSONIFIKOVANÉ BOHY A JINDE ZASE ZOSOBŇUJÍCÍ ĎÁBLA, KOČKY VYSTUPUJÍ V POHÁDKÁCH, DOPROVÁZÍ NÁS NA NAŠICH CESTÁCH ŽIVOTEM CHTĚNÉ I NECHTĚNÉ. ALE VŽDY JSOU SVÉ....

                                                                                           

                                                                                            GOLD  PANTHER  OR  MAHARAL.cz

 

                                                         

                                               DAR  KOČKY.

KDYSI  DÁVNO NĚKDE NA STARÉM ŽIDOVSKÉM  MĚSTĚ ŽILI BYLI V MALÉ TEMNÉ CHALOUPCE STARÝ PODOMNÍ  OBCHODNÍK SHÁLOM SE SVOU DROBOUČKOU ÚTLOU ŽENOU CHILDOU. NIKDY NEMĚLI HLAD ALE JEJICH VÝDĚLEK JIM SOTVA STAČIL NA NUZNÉ ŽIVOBYTÍ. CHILDA CHODILA POMÁHAT S VAŘENÍM A DOMÁCNOSTÍ DO RODIN BOHATŠÍCH SOUSEDŮ. SHÁLOM  PUTOVAL ZE SVOU KROSNOU OD DOMU K DOMU OD TRHU K TRHU. NIKDY SI NESTĚŽOVALI, MĚLI STŘECHU NAD HLAVOU , CO NA TALÍŘ, NĚJAKÉ OBLEČENÍ VŽDY DOSTALI ZA SLUŽBU  CHILDY, I KUS DOBRÉHO MASA OBČAS DONESLA, JEN TEN VĚK A POSTUPUJÍCÍ STÁŘÍ JIM ČÍM DÁL HŮŘ UMOŽŇOVALO VYDĚLAT SI NA DENNÍ CHLÉB.

NIKDY VŠAK NEPŘESTALI BÝT VLÍDNÍ  A LASKAVÍ I KDYŽ SKROMNÝ VÝDĚLEK JIM SOTVA STAČIL I NA DŮSTOJNOU OSLAVU ŠÁBESU.MĚLI SICE SPOLU 3 SYNY ALE TEN NEJSTARŠÍ ZEMŘEL JAKO DÍTĚ PŘI JEDNÉ ZE STRAŠNÝCH EPIDEMIÍ MORU KTERÁ SE TEHDY PŘEHNALA GHETEM, DALŠÍHO SYNA JIM ZABILI KOZÁCI KDESI DALEKO VE ŠTETLU NA VÝCHODĚ, KAM KDYSI ODEŠEL ZA LEPŠÍ OBŽIVOU A USADIL SE JAKO KREJČÍ.NEJMLADŠÍ ICIK ODEŠEL JEDNOHO DNE S KROSNOU NA ZÁDECH JAKO JEHO OTEC A OD TÉ DOBY SE PO NĚM SLEHLA ZEM. UŽ O SVÉM SYNOVI NIKDY NESLYŠELI.SNAD JEJ ZABILI CESTOU ZLÍ LIDÉ,SNAD SE ZATOULAL PŘÍLIŠ DALEKO OD DOMOVA A NEMĚL SIL ČI PENĚZ ABY SE MOHL VRÁTIT ZPÁTKY KE STARÝM RODIČŮM. TAK NA STARÁ KOLENA CHILDA A SHÁLOM ZŮSTALI V DOMEČKU O JEDNÉ SVĚTNICI ÚPLNĚ SAMI.

SHÁLOM PO VEČERECH SEDÁVAL U OKNA A VYŘEZÁVAL  LŽÍCE A KVEDLAČKY KTERÉ PAK PRODÁVAL PO DOMECH. NAJEDNOU ZAHLÉDL VELKOU ČERNOU KOČKU TĚŽCE SE VLEKOUCÍ PODÉL ZDÍ, KOČKU S BŘICHEM PLNÝM KOŤAT...PODÍVALA SE SMĚREM DO OKNA KDE SEDĚL STARÝ SHÁLOM U SVÉ PRÁCE. JAKOBY Z JEJÍCH ZELENÝCH OČÍ VYŠLEHL ZÁBLESK. SHALOM POLEKANĚ UPUSTIL NEDODĚLANOU VAŘEČKU A PODÍVAL SE DO TĚCH ZELENÝCH OČÍ ČERNÉ KOČKY. NAJEDNOU SE BEZESLOVA ZVEDL,A RYCHLE JAK MU VĚK A SÍLY STAČILY SEBĚHL DOLŮ PO SEŠLAPANÝCH SCHODECH NA ULICI. SLUNCE POMALU ZAPADALO A STÍN KOČKY SE TÁHLE PLOUŽIL ZA NÍ ÚZKOU ULIČKOU STARÉHO ŽIDOVSKÉHO MĚSTA.

SHÁLOM NEVÁHAL ANI CHVÍLI. POPADL KOČKU DO NÁRUČE A SPĚCHAL S NÍ DO JEHO SKROMNÉHO PŘÍBYTKU.STARÁ DOBRÁ CHILDA PŘEKVAPENĚ ZVEDLA OČI OD ŠITÍ A KROUTÍC HLAVOU UKÁZALA NA BEDÝNKU KDE MĚLA ULOŽENOU PŘÍZI A  KLUBKA NITÍ, TKANICE, ZBYTKY PLÁTNA CO VYPTALA U SOUSEDŮ. "DEJ JÍ TAM TROCHU SENA SHÁLOME, SOUSED CHAJIM CO MU CHODÍM PRÁT TI DÁ A VYPTEJ I TROCHU MLÉKA."

A TAK ČERNÁ ,ZELENOOKÁ KOČKA ZŮSTALA V DOMKU SHÁLOMA A CHILDY. NEUBĚHLO ANI PÁR DNÍ A V BEDÝNCE KDE DŘÍV BYLY VĚCI NA ŠITÍ SE TO HEMŽILO MALÝMI KOŤATY...

CHILDA KAŽDÝ DEN VYPROSILA PRO KOČKU KOUSEK NĚČEHO DOBRÉHO I MISKU MLÉKA OBČAS DOSTALA A BRZO BYLA PLNÁ SVĚTNICE BĚHAJÍCÍCH A PEROUCÍCH SE KOŤAT. SHÁLOM SE NA NĚ DÍVAL PŘI SVÉ PRÁCI, CHILDA JE CHOVALA NA KLÍNĚ JAKO KDYSI SVÉ SYNY...

JEDNOHO RÁNA SHALOM ZAPOMNĚL PŘI ODCHODU ZA OBCHODEM ZAVŘÍT DVEŘE. KDYŽ SE VRÁTIL, SVĚTNIČKA BYLA PRÁZDNÁ. TAKY BEDÝNKA KDE KOČKA SPÁVALA I S KOŤATY ZELA TEĎ PRÁZDNOTOU. JEN ZBYTKY ZVÁLENÉHO SENA NA DNĚ ,PŘIPOMÍNALY SHÁLOMOVI  NEVDĚČNOU OBYVATELKU SE ZELENÝMA OČIMA.

SMUTNĚ ZVEDL SHÁLOM BEDÝNKU A DONESL JÍ KE KAMÍNKŮM, DAL DO NÍ ZBYTKY ODŘEZKŮ ZE SVÝCH VAŘEČEK A KVEDLAČEK, ŠPULEK NA NITĚ A ODEŠEL ZAS ZA SVOU OBŽIVOU. VEČER NAŠEL DOMA SVOU HODNOU VĚRNOU CHILDU JAK CHYSTÁ VEČEŘI. "ZATOP SHÁLOME AŤ MŮŽU DOVAŘIT JÍDLO"

SHÁLOM SI SEDL NA MALOU TROJNOHOU STOLIČKU, PŘITÁHL SI BEDÝNKU S ODŘEZKY A ZBYTKY SENA A NAJEDNOU PŘEKVAPENĚ VYKŘIKL "CHILDO PODÍVEJ SE CO NÁM TADY NECHALA ČERNÁ KOČKA!!" MÍSTO ODŘEZKŮ A SENA, NA DNĚ BEDÝNKY MÍSTO SENA - ZLATÉ NITĚ , MÍSTO ODŘEZKŮ DŘEVA - KUSY RYZÍHO ZLATA.

SHÁLOM SE SLZAMI V OČÍCH VDĚČNĚ POMYSLEL NA ČERNOU KOČKU A POVZDECHL SI "KÉŽ BY I MŮJ NEJMLADŠÍ SYN ICIK MOHL S NÁMI UŽÍT NAŠEHO ŠTĚSTÍ, KÉŽ BYCH JEŠTĚ SVÉHO NEJMLADŠÍHO SYNA MOHL PŘIVÍTAT DOMA NEŽ ODEJDU S TOHOTO SVĚTA".

A  TAK STARÁ KŘEHOUČKÁ VĚKEM SCHÝLENÁ  CHILDA  UŽ NEMUSELA POSLUHOVAT U CIZÍCH A SHALOM DÁL NETAHAL STAROU KROSNU PO TRZÍCH. DOMEČEK KDE ŽILI CELÝ ŽIVOT V NÁJMU KOUPILI A NECHALI PRO POTŘEBY OBCE- PRO POCESTNÉ KTEŘÍ NEMAJÍ NA NOCLEH V HOSTINCI. SAMI SI KOUPILI DŮM BLÍŽ SYNAGOGY, MNOHO PENĚZ DALI NA JEJÍ OPRAVY, CHUDÝM NEVĚSTÁM CHILDA PŘISPÍVALA NA POŘÍZENÍ VÝBAVY. NIC JIM VE STÁŘÍ NECHYBĚLO, AŽ JEDNOHO DNE CHILDA ULEHLA  A UŽ NEVSTALA.  SHÁLOM ZŮSTAL V NOVÉM DOMĚ ÚPLNĚ SÁM. TESKNO MU BYLO DEN ZA DNEM VÍC, I KDYŽ JEJ SOUSEDÉ TĚŠILI, SOUSEDKY MU POSLOUŽILY I NAVAŘILY, STÝSKALO SE SHÁLOMOVI PO JEHO DOBRÉ CHILDĚ, DĚTECH A TEMNÉ MALÉ SVĚTNIČCE KDE DŘÍV ŽILI. POŘÁD VZDYCHAL : CO Z BOHATSTVÍ KDYŽ SE O NĚJ NEMOHU ROZDĚLIT ZE SVÝM SYNEM, KDYŽ JEJ NEMÁM KOMU ODKÁZAT., KÉŽ BY MI ČERNÁ KOČKA RADĚJI PŘIVEDLA MÉHO SYNA MÍSTO POKLADU KTERÝ NÁM DALA"

KAŽDÝ DEN SMUTNĚ PROCHÁZEL OKOLO MALÉ CHALOUPKY ZASTRČENÉ V UZOUNKÉ ULIČCE STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO, SNAD ČEKAL ŽE POTKÁ ZNOVU ČERNOU KOČKU...

DNY PŘECHÁZELY JEDEN ZA DRUHÝM. SHÁLOM SE UŽ SMÍŘIL S TÍM, ŽE ZŮSTANE NA TOMTO SVĚTĚ PO ZBYTEK SVÝCH DNÍ SÁM.JEDNOU KDYŽ TAK ZNOVU PROCHÁZEL KOLEM DOMEČKU KDE DŘÍV ŽILI NEODOLATELNĚ HO TO DO ĚJ TÁHLO. PROTOŽE BYLO HORKÉ LETNÍ ODPOLEDNE, SHÁLOM BYL UNAVENÝ, ROZHODL SE VEJÍT POPRVÉ OD TÉ DOBY CO CHILDA UŽ S NÍM NEBYLA DO STUDENÉ , UZOUNKÝM OKÝNKEM SPOŘE OSVĚTLENÉ CHODBY DOMU. ZNOVU VYŠLAPAL PO SCHODECH DO SVĚTNICE VE KTERÉ SE NARODILI JEHO SYNOVÉ, DO SVĚTNICE KDE PŘIVEDLA KDYSI NA SVĚT SVÁ KOŤATA ČERNÁ ZELENOOKÁ KOČKA...

JAK HO STÁŘÍ A HORKO ZMÁHALO, SEDL SI NA KRAJ POSTELE A STARÁ BÍLÁ HLAVA MU POMALU KLESALA A KLESANA, SHÁLOM UNAVENÝ CESTOU ŽIVOTEM SE POLOŽIL NA POSTEL KTERÁ STÁLA V V TOM NEJTEMNĚJŠÍM KOUTEČKU SVĚTNICE. NAJEDNOU SE VEDLE NĚJ COSI POHNULO. SHÁLOM VYLEKANĚ VSTAL Z POSTELE ,ODHRNUL STAROU OVČÍ KŮŽI A PŘEKVAPENĚ SE DÍVAL DO TVÁŘE ROZESPALÉHO CHLAPCE. "KDO JSI? KDE MÁŠ RODIČE?"

KDYŽ CHLAPEC PROMLUVIL, V SHÁLOMOVI SE MÁLEM ZASTAVILO SRDCE. TEN HLAS! TEN HLAS ZNĚL JAKO HLAS JEHO NEJMLADŠÍHO SYNA. " JSEM JÍŠA, SYN ICIKA,SYNA SHÁLOMOVA A  CHILDY, MÍ RODIČE ZEMŘELI  A JÁ ZŮSTAL SÁM V CIZÍM MĚSTĚ. CHVÍLI JSEM ŽIL Z TOHO CO MI ZŮSTALO PO RODIČÍCH,KDYŽ JSEM PRODAL I POSLEDNÍ VĚC CO MI PO NICH ZBYLA A KREJCÁRKY DOŠLY, PROTLOUKAL JSEM SE JAK TO ŠLO.TĚŠIL JSEM SE PAK UŽ JEN AŽ PŘÍJDE NOC A JÁ BUDU SPÁT A NEBUDU CÍTIT HLAD. KAŽDOU NOC SE MI ZDÁLO O ČERNÉ KOČCE KTERÁ MĚ DOVEDLA DO VELKÉHO DOMU PLNÉHO JÍDLA. PAK UŽ JSEM MĚL HLAD TAKOVÝ ŽE JSEM ÚNAVOU USÍNAL I VE DNE. VŽDYCKY MNĚ VZBUDIL SEN O ČERNÉ KOČCE. JEJÍ ZELENÉ OČI JAKOBY MI ŘÍKALY JÍŠO POJĎ ZA MNOU." A TAK JSEM ŠEL A NEVĚDĚL KAM, OBČAS MI HODNÍ LIDÉ DALI V NĚJAKÉ VESNICI DROBNOU PRÁCI A JÍDLO I STŘECHU NAD HLAVOU. ALE VŽDY KDYŽ JSEM CHTĚL  ZŮSTAT ,ZAS JSEM MÍVAL TEN SEN KDE NA MNĚ ČEKALA ČERNÁ ZELENOOKÁ KOČKA. A TAK JSEM PODĚKOVAL A ŠEL DÁL.ANI NEVÍM JAK OCITL JSEM SE V TOMHLE MĚSTĚ ALE PROTOŽE KREJCÁRKY S POSLEDNÍ SLUŽBY SE DÁVNO MINULY, V HOSTINCI MI MÍSTO NEDALI, ŠEL JSEM POŽÁDAT O POMOC RABÍNA , TEN MNĚ MNĚ ODKÁZAL K TOMUTO DOMU A ŘEKL " JDI DO DOMKU STARÉHO SHÁLOMA, TAM MŮŽEŠ POBÝT JAK DLOUHO BUDEŠ POTŘEBOVAT".

STARÝ SHÁLOM S VDĚČNOSTÍ VZPOMNĚL NA ČERNOU KOČKU A TIŠE ŘEKL "TENHLE DAR JE PRO MNĚ VĚTŠÍM, NEŽ TEN KTERÝ JSI MI NECHALA V BEDÝNCE OD ŠITÍ"  ODVEDL SVÉHO VNUKA JÍŠU DO VELKÉHO DOMU PLNÉHO JÍDLA TAK JAK TO JÍŠA VE SNU VIDĚL...

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist